Skip to content
Folláine san Ionad Oibre

Tuigimid na deacrachtaí atá roimh Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide. Tá airgeadas, acmhainní agus am ina mbacainn mhór, go háirithe ar FBManna. Mar sin, tá sé mar aidhm ag an treoir agus na hacmhainní a chuirtear ar fáil ar fud an láithreáin ghréasáin seo a bheith cuimsitheach i ngach ionad oibre, is cuma cén méid atá iontu. Táimid i mbun taighde faoi láthair chun riachtanais FBManna a shainaithint maidir le sláinte agus folláine san ionad oibre agus beidh acmhainní sonracha á bhforbairt againn sna míonna amach romhainn.