Skip to content

Is céim thábhachtach é Ionad Oibre Sláintiúil a chruthú chun sláinte agus rannpháirtíocht fostaithe a fheabhsú agus tá acmhainneacht ollmhór aige leas a bhaint as an eagraíocht ina hiomláine.

Healthy Workplace people with arrow

Cuireann cláir folláine san ionad oibre le lucht saothair níos sláintiúla agus is féidir leo dul chun tairbhe d’fhostóirí trí:

  • Táirgiúlacht fostaithe a mhéadú
  • Sásamh poist agus dílseacht fostaithe a mhéadú
  • Neamhláithreachas agus láithreoireacht a laghdú
  • Gortuithe agus costais Sláinte agus Sábháilteachta a laghdú
  • Feabhas a chur ar chlú agus ar iarrachtaí freagrachta sóisialta na heagraíochta

Tá sé d’acmhainn ag Ionaid Oibre Sláintiúla freisin teaghlaigh agus pobail fostaithe a bhaint amach agus tá impleachtaí sochaíocha breise acu amhail an t-ualach ar sheirbhísí sláinte agus árachas a ísliú.

Tá príomhbhreithnithe ann a uasmhéadaíonn rath agus inbhuanaitheacht d’iarrachtaí folláine san ionad oibre. Anseo, soláthraímid comhdhlúthú ar threoir agus acmhainní idirnáisiúnta chun cabhrú le d’ionad oibre a athrú ina Ionad Oibre Sláintiúil.

Déantar an t-eolas a chatagóiriú chun freastal ar do chuid riachtanas, mar sin féach ar na catagóirí thíos chun na hacmhainní cuí a roghnú.

First steps area figure with orange t-shirt and green cap

Na chéad chéimeanna

Treoracha mionsonraithe céim ar chéim maidir le conas an Creat um Ionad Oibre Sláintiúil a chur i bhfeidhm i d’ionad oibre ón mbunús agus níos faide anonn.

Training Area Figure-

Oiliúint agus Oideachas

Cuir feabhas ar do thuiscint agus uas-scil do dhintiúir le hoiliúint agus oideachas i gcúrsaí folláine san ionad oibre éagsúla.

Wellbeing area figure: nurse

Réimsí Folláine

Faisnéis agus acmhainní reatha ar na hábhair folláine is tábhachtaí, agus naisc phobail chun tú a nascadh le saineolaithe ó gach earnáil chun do thionscnamh a fheabhsú.

Wellbeing area bearded-man with tablet

Limistéar FBM

Mar fhiontar beag nó meánmhéide, tá a fhios againn go bhfuil do chuid riachtanas uathúil Tá sé mar aidhm againn anseo acmhainní níos spriocdhírithe a chur ar fáil chun cabhrú le do chumas a fhorbairt chun d’Ionad Oibre Sláintiúil a chruthú.

Research area figure: lab technician

Taighde agus Fianaise

Rinneadh iarracht mhór athbhreithniú a dhéanamh ar an litríocht idirnáisiúnta agus dul i gcomhairle le príomhshaineolaithe agus príomhpháirtithe leasmhara maidir le Creat Ionad Oibre Sláintiúil na hÉireann a chruthú. Cuirimid an corpas oibre seo i láthair sa chuid seo.

Case studies area figure with blue hair, skirt, and report

Cás-staidéir

Mar chuid den tionscadal seo, tá roinnt cás-staidéir, a thaispeánann dea-chleachtas i folláine san ionad oibre, bailithe. Táthar ag súil go gcuirfidh na cás-staidéir seo treoir ar fáil d’ionaid oibre eile ar mian leo dul i mbun folláine san ionad oibre a chur chun cinn ina n-eagraíocht.

Community area figure with vest and boots

Naisc Phobail

Déan teagmháil le heagraíochtaí a thacaíonn le láithreacha oibre na hÉireann chun cláir sláinte san ionad oibre a chur i bhfeidhm.