Skip to content
Folláine san Ionad Oibre

Lean ort chuig Acmhainní

Tá oideachas agus oiliúint leanúnach ríthábhachtach chun cumas a fhorbairt agus chun eolas agus scileanna a bhaineann le poist a fheabhsú.

Má tá tú i do bhall foirne i bhFolláine nó i gCur Chun Cinn na Sláinte, Acmhainní Daonna, Sláinte Cheirde, Sláinte agus Sábháilteacht nó aon bhall foirne nó seaimpín eile ar mhaith leo uas-sciliú nó níos mó a fhoghlaim faoi Ionaid Oibre Sláintiúla, cuireadh tús leis an gcúrsa Iarchéime i gCur Chun Cinn na Sláinte i bhFolláine san Ionad Oibre in 2018 go sonrach chun tacú le seachadadh an Chreata ina dhiaidh sin.

Foghlaim tuilleadh faoi na cúrsaí atá ar fáil ó na hacmhainní ar an leathanach seo.

Acmhainn