Skip to content
Maidir leis an gCreat um Ionad Oibre Sláintiúil in Éirinn

Éire Shláintiúil

Bloc 1, Plaza Miesach,
50 – 58 Sráid Bhagóid Íochtarach
Baile Átha Cliath 2,
D02 XW14

Ríomhphost:

Fón: 01 635 4000

Déan Teagmháil Linn

  Sa Chuid Seo

  Déan teagmháil linn

  Éire Shláintiúil
  Bloc 1, Plaza Miesach, 50 - 58 Sráid Bhagóid Íochtarach Baile Átha Cliath 2, D02 XW14

  Maidir le hÉire Shláintiúil

  Is é Éire Shláintiúil an Creat náisiúnta gníomhaíochta chun sláinte agus folláine gach duine atá ina gcónaí in Éirinn a fheabhsú. Is tionscnamh é atá faoi stiúir an rialtais a …